Informatie

Fabrikanten

Best verkochte producten

Aanbiedingen

Artikel 1. Nederlands recht

1.1 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
1.3 Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.
1.4 profilecameron is een initiatief, handelsnaam Camerontweewielers en webwinkel, ingeschreven bij de KVK onder nummer 08115254 , BTW nummer NL001408462B69 adres Nieuwstraat 83 7572BZ Oldenzaal 0541-512906
artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen.

2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Profilecameron.com  het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd ( lees: bevestigd ).

Artikel 3 Product

3.1 De door u bestelde fiets(en) word(t)(en) door profilecameron  rijklaar afgeleverd door Besselink koeriers .

Wijzigingen in prijs en specificaties profilecameron.com doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief btw en incl bezorging.

4.2 Betaling vooraf middels factuur of Ideal of Paypal.

Artikel 5. Levering

5.1 Indien u de fiets op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de fiets bij u (laten) bezorgen.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht

6.1 Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al het geen dat u op grond van enige overeenkomst aan profilecameron verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en reclames

7.1 Profilecameron.co   hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd per telefoon of per mail.

7.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient u zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De meldingstermijn is dus zeven (7) werkdagen.

7.3 Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening.

7.4 Profilecameron vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Artikel 9. Wet kopen op afstand

9.1 In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij fiets-boek.nl het recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag u gebruik maken van het herroepingsrecht. Een product mag u dan na melding binnen 14 dagen retour sturen, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking en zonder zichtbare gebruikssporen. U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een mailtje sturen naar info@camerontweewielers.nl met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd). Wij zullen het aankoopbedrag binnen 14 dagen na melding terugstorten op uw rekening, onder voorbehoud dat wij het product daadwerkelijk retour hebben ontvangen.

Artikel 10. Uitsluitingen

10.1 In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ), behoudt Profilecameron zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

11.1 Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.

Privacy Policy

profilecameron.com heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Hieronder vertellen wij u hoe we bij profilecameron.com met persoonlijke informatie omgaan.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

– Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden

– Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database

Indien uw product bezorgd moet worden stellen wij uw naam en adresgegevens ter beschikking aan onze vervoerder. De door ons ingeschakelde vervoerder is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u een bestelling plaatst bij profilecameron.com, kunnen we de volgende gegevens van u vragen:

– Naam
– Adresgegevens
– Adresgegevens gewijzigd verzendadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens gebruiken we voor de facturering, de eventuele bezorging van uw product en om u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling.

Bij het aanmaken van uw bestelling, kunnen wij u, na aflevering van uw order, op de hoogte houden d.m.v. uw e-mailadres met nieuwsbrieven en vrijblijvende aanbiedingen. Dit kunt u aangeven bij het afronden van uw order.

Net als alle andere webshops houden wij ook bij welke pagina’s er worden bezocht en hoe intensief onderdelen van profilecameron.com worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen.

profilecameron.com l gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Te allen tijde is de klant bevoegd persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te verwijderen.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan contact met ons op.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. profilecameron.com is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen. profilecameron.com aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie.

profilecameron.com garandeert niet en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat naar hun gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.

WIJ WENSEN U VEEL FIETS PLEZIER!

MVG Frank Cameron

PayPal

Follow us on Facebook